Nederlandse Track

Gedurende het programma ontwikkelt de student zich op drie domeinen: kennis, vaardigheden en professionele houding. Elk vak spendeerd tijd aan alle domeinen (in verschillende verhouding) en studenten kunnen de resultaten van hun ontwikkeling laten zien gedurende de afsluitende stage stage. Hieronder staan de links en beschrijvingen van de benodigde VU-vakken.

Kennis | Focus op theorie

 • Kennis van veelvoorkomende psychologiche stoornissen

 • Kennis van gestandaardiseerde diagnostische instrumenten

 • Kennis van de achtergrond, mogelijkheden en beperkingen van evidence based laag intensieve behandelingen

 • Oordeelvorming over de kwaliteit van laag intensieve behandelingen

 • Kennis van diversiteitsvraagstukken in de geestelijke gezondheidszorg en in de klinische praktijk

Vaardigheden | Focus op uitvoering

 • Vertaling van inzichten in diversiteitsvraagstukken naar de klinische praktijk

 • Vertalen van kennis over laag intensieve behandeling, diagnostische gegevens en behoeftes van de patient naar een behandelplan

 • Vaardigheden in het diagnosticeren van veelvoorkomende psychologische stoornissen

 • Vaardigheden in het toepassen van veelgebruikte laag intensieve behandelingen

Professionele Houding | Focus op houding

 • Vertalen van feedback naar aanpassingen in het eigen gedrag in de klinische praktijk

 • Een attitude geircht op samenwerking, gelijkwaardigheid, openheid en transparantie

 • Werken in een team en onder supervisie

 • Het organiseren en plannen van werkzaamheden

Vakken | VU-University (Nederlandse Track)

Kortdurende Psychologische Interventies

Studiegids
Opdoen van kennis over kortdurende psychologische interventies en het krijgen van inzicht in de toepassing, effectiviteit, en kenmerken. Daarnaast maken studenten kennis met een aantal veelvoorkomende therapeutische technieken en leren ze praktische vaardigheden over hoe zij deze technieken kunnen toepassen in de praktijk.

Diagnostiek voor de Klinische Praktijk

Studiegids
Deze cursus richt zich op kennis en praktische vaardigheden voor het uitvoeren van gestandaardiseerde screeningsgerichte klinische diagnostiek met aandacht voor neuropsychologische problematiek en GGZ-problemen bij kinderen, adolescenten en volwassenen. Je ontwikkelt begrip over diagnostiek vanuit een brede psychologische invalshoek, zodat je als toekomstig psycholoog/pedagoog eveneens met alternatieve hypothesen rekening kunt houden die buiten je eigen specialisatie liggen.

Klinisch Werkveld en Interventiemethoden

Studiegids
Aan het eind van de cursus heb je een overzicht gekregen in de wijze waarop de Nederlandse ggz georganiseerd is; weet je wat de meest belangrijke interventiemethoden zijn voor uiteenlopende doelgroepen; weet je welke behandelaspecten (o.a. intensiteit, ‘common factors’, stepped care) relevant zijn; begrijp je welke de randvoorwaarden nodig zijn binnen de GGZ (o.a. richtlijnontwikkeling, beroepscode, kwaliteitsbewaking); en heb je inzicht in de verschillende beroepen in de ggz en de opleidingen hiertoe.

Stage

Een korte stage om lessen in samen te brengen. Kijk bij Internships voor mogelijke stageplekken.